Småture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert. 

Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Man møder blot frem som angivet.
 

Vestamager – cykeltur lørdag 30/10 kl. 9-13
Mødested: Naturcenter Vestamager. Fokus på denne tur er vinterrovfugle.

Cykeltur på ca. 20 km.

Turleder: Jan Nielsen. Tlf: 40 58 24 46

Ølsemagle revle lørdag d. 6/11 kl.8-12
Mødested. P-pladsen ved ishuset (revlen) Koordinater 55.490735, 12.199527.

Vi går en tur ud til nordspidsen af Ølsemagle revle, hvor vi vil spise vores medbragte madpakker. Vi vil undervejs kigge efter de resterende vadefugle der ikke har trukket endnu og samtidig nyde de mange andefugle der er kommet i deres pragtdragt igen og som overvintre i lagunen. Her vil vi især kigge efter pibeand, skeand og spidsand, som der vil være gode chancer for. For tid til anden besøger havørne parret fra omegnen også nordspidsen. Godt fodtøj anbefales, da vi vil gå i klitter og sand på turen. Ud til spidsen er der omkring 3 kilometer.
Turleder: Mikkel Holck (tlf. 26173763)

Kystagerparken, Kalveboderne og Valbyparken.Torsdag 11/11, kl. 10.00-12.30.
Mødested: Åmarken Station.

Slut: Kgs. Enghave/Valbyparken (Hammelstrupvej) (endestation for bus 9A)
Nogle vintre raster svømmefuglene (ænder, blishøns, lappedykkere og skalleslugere) i store antal i Kalveboderne, mellem Sjælland og Amager.Vi ser efter dem når vi går langs vandet.God mulighed for Pibeand, Hvinand, lille Lappedykker og måske Stor- og Lille Skallesluger.I Valbyparken ser vi efter flokke af mejser, drosler og kragefugle. Måske Vindrossel, Halemejse, Stillids, Tårnfalk og Spurvehøg.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)

Bolund tirsdag d. 23/11 kl. 9-12
Møde: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej. Koordinater: 55.700078, 12.109616

På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord. Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet, så passende fodtøj. Slut ca. 1200.
Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567)

Ganløse Ore med Maglemosen søndag d. 12/12 kl. 9-12
Mødested: P-pladsen i skoven på Farumvej 90. Koordinater 55.813195, 12.303705

Maglemosen ligger midt i den gamle skov Ganløse Ore, som ligger lige vest for Farum. Maglemosen har været drænet i en lang årrække, men i 2018 påbegynde Naturstyrelsen genskabelsen af mosen til gavn for planter og dyr. Området er meget flot og fredfyldt uden forstyrrende larm fra nærliggende veje. Vi går en tur i vinterskoven og ser og hører hvad der rører sig. Der kan være godt med drosler og finker. Ravn og Musvåge er i skoven og med lidt held ser vi Stor Tornskade og  Duehøg. Turens længde er ca. 6 km. Slut tid kl.12.Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567)

 - - -

(TEST) DOF Ung ture