Småture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.
Der kan nedenfor være nævnt ture og andre arrangementer, arrangeret af DOF Køge og DOF Roskilde, undergrupper under DOF København. Tirsdagsvagten hos DOF Travel kan ikke svare på spørgsmål om disse ture og arrangementer. Spørgsmål skal derfor rettes direkte til de angivne kontaktpersoner.
Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Man møder blot frem som angivet.

 
Køge Å-stien - lørdag 3. juni kl. 9.00 - Cykeltur - DOF Køge
Mødested: P-plads på Ølbyvej ved Køge Ås.
Cykeltur på Køge Å-stien til vandværket ved Regnemark og tilbage til Køge gennem skoven. Turens længde ca. 30-35 km. Vi ser og lytter til de fugle vi støder på i skoven og det åbne land.
Aflysning i tilfælde af dårligt vejr, derfor tilmelding til Birgitte Kruse telf. 23 46 79 22.
 
Rørmosen og Boserup Skov - lørdag 3. juni kl. 20.30 til ca. 22.30 - DOF Roskilde
Mødested: Starten af Sortesti, hvor Bjergmarken munder ud i Boserupvej.
Vi går ad Sortesti gennem Rørmosen. Her er fugtigt krat og naturskov med mange sangfugle. Vi fortsætter et stykke gennem Boserup Skov og vender tilbage ad Sortesti. Efterhånden som aftenen skrider frem, stopper de fleste fugle med at synge – tilbage er natsangere som nattergal, kærsanger og rørsanger. Foruden de nævnte natsangere forventer vi munk, havesanger, løvsanger, gøg, rødstjert, sangdrossel m.fl. Der er også mulighed for natugle.
Turledere: Per Frydenlund og Jens Brøndum
Tilmelding: Per på mail perfrydenlundn@gmail.com eller tlf. 2254 8313 senest torsdag den 1. juni.
Begrænset deltagerantal på 20.
 
Refshaleøen søndag 4. juni, kl. 10.00-12.30
Mødested: Ved busstoppestedet: Refshalevej. (Endestation for bus 2A)
Vi går en tur rundt på Refshaleøen og ser på de fugle der er i det område, der en gang var lukket land.
God mulighed for: Engpiber, Sanglærke, Tornsanger, By- og Landsvale, Mursejler, Lappedykkere og ænder.
Måske: Husrødstjert, Tårnfalk og Digesvale.
Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117)
 
Sejerø lørdag 10. juni kl 07:20 – 16:00
Møde: Havnsø Havn. Tejsten yngler på Sejerø og man kan se ynglekolonierne uden at forstyrre fuglene, det vil vi gøre på denne tur. Hans og Birgit, som har ringmærket Tejster på øen i mere end 30 år modtager os på havnen og vil være vores guider dagen igennem. De har et fantastik kendskab til øen og vil vise os, hvad der ellers er af fugle og spændende planter på denne smukke ø. Vi mødes i Havnsø Havn og fordeler os i max. fem biler, så derfor ring til turlederen og tilmeld dig inden d. 17. maj. Husk mad og drikke, og penge til færgen ca. 250 kr. pr. deltager. Vi tager færgen hjem kl. 15.15.). 
Turleder: Arne Volf, tlf.: 2163 7567