Småture

 

 

 

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Der kan nedenfor være nævnt ture og andre arrangementer, arrangeret af DOF-KØGE og DOF-ROSKILDE, undergrupper under DOF-KØBENHAVN. Tirsdagsvagten hos DOF Travel kan ikke svare på spørgsmål om disse ture og arrangementer. Spørgsmål skal derfor rettes direkte til de angivne kontaktpersoner.

Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Man møder blot frem som angivet.

2023

Mølleåen, søndag d. 29. januar kl. 9:00 - 12:00 
Mødested: Strandmøllekroen
Tur langs Mølleåen til Rådvad og retur. Vi vil kigge efter vandstæren ved Rådvad knivfabrik, som altid er en fornøjelse, og andre vinterfugle i skoven.
Turleder: Jan Nielsen

Ganløse Ore med Maglemosen, lørdag d. 4. februar, kl. 09:00  ca. kl.12
Mødested: P-pladsen i skoven ved Farumvej 90. Koordinater: 55.813195, 12.303705
Maglemosen ligger midt i den gamle skov, Ganløse Ore, som ligger lige vest for Farum. Maglemosen har været drænet i en lang årrække, men i 2018 påbegynde Naturstyrelsen genskabelsen af mosen til gavn for planter og dyr. Området er meget flot og fred-fyldt uden forstyrrende larm fra nærliggende veje. Vi går en tur i skoven og rundt om Maglemosen, og ser og hører hvad der rører sig. Sortspætte, Ravn, Musvåge og Duehøg yngler i skoven, og er mulige arter. Husk praktisk fodtøj, og lidt til pausen. Turens længde er ca. 5 km.
Turleder: Arne Volf, tlf. 2163 7567

Ørnetur på Sydsjælland. Lørdag 25. februar, kl. 08:00 - 16:00  (Heldagstur i privatbiler, arrangeret af DOF-KØGE)
Mødested: Herfølge Station kl 08:00
Vi kører til Enø, Vejlø, Avnø og evt. Præstø. Tilmelding til turlederen nødvendig, da vejret kan gøre aflysning nødvendig.
Turleder: Henning Skjelborg, 2071 4434

Kystagerparken, Sydhavnstippen og Sydhavnen. Søndag d. 26. februar, kl. 10.00-12.30
Mødested: Åmarken Station, Slut: Sjællandsbroen ved et busstoppested.
På vandet ser vi efter de mange ænder, lappedykkere og skalleslugere; i træer og buske forskellige småfugle. God mulighed for Silkehale, Stillits, Halemejse, rovfugle og måske Lille Skallesluger.
Turleder: Troels M. Krogh, tlf. 3020 9117

Sejerø, Lørdag 11. marts kl. 07.30 - ca. kl. 13
MødestedHavnsø Havn Koordinater: 55.753321, 11.325911
Turen er velegnet for alle.
Der er som regel godt med ænder, lappedykkere, alkefugle, og måske lommer og Havørn på sejlturen.
Færgen returnerer efter bare 25 min. i havn på Sejerø.
Fra Havnsø kører vi en tur til Stridsmølle og Skarresø for at se efter Rød Glente, Havørn, Isfugl og Bjergvipstjert m.m. hvor vi slutter ca. kl. 13
Husk penge til færgen, ca. 150 kr., varmt tøj, og mad og drikke.
TurlederArne Volf, tlf. 2163 7567

 

 --

Fuglestemmekursus i 2023 ved Jan Kiel med start onsdag d. 15. marts kl 19:00-21:00

I 2023 udbyder DOF København et fuglestemmekursus for alle interesserede. Kurset strækker sig fra marts til juni og indbefatter otte mødeaftener à to timer på onsdage, samt fire ekskursioner (hver 3-4 timer) på søndage. På kurset vil du med hjælp fra en meget rutineret og kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende. Mødeaftenerne afholdes i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Ekskursionerne bliver aftalt nærmere den første aften, men vær opmærksom på, at vi starter ved solopgang. Max 20 deltagere.

Dato for mødeaftener (onsdage): 15/3, 22/3, 12/4, 19/4, 26/4/, 10/5, 24/5, 31/5
Dato for ekskursioner (søndage): 26/3, 23/4, 14/5, 4/6

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet på e-mail til Ingelise Aarøe Petersen: ihaapd@gmail.com 
Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften.
Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.
PRIS 895 kr.
KONTAKT Ingelise Aarøe Petersen, 2681 3705 (ihaapd@gmail.com)
MØDESTED (aftener) Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V - indgang i gavlen. Mødesteder for ekskursionerne meddeles senere.
 

 --

Fyledalen og de skånske søer SØNDAG 19. MARTS 2023 KL. 06:00 
MØDESTED: Mødested: P-pladsen bag Føtex i Ølbycentret.
Turen foregår i privatbiler, og vi deles om udgifterne. HELDAGSTUR
Fyledalen og de skånske søer – ørne – glenter – gæs og meget mere
Fyledalen er en fantastisk lokalitet. Ofte besøger vi den senere på dagen efter andre fine lokaliteter.
Denne gang begynder vi i Fyledalen, og bevæger os derefter igennem det skånske sølandskab, Vombsjøn, Vombs Enge, Krankesjøn (Silvråka). Vi afslutter i Hardeberga Stenbrud, for at se om vi kan finde den store hornugle. Den er der, men den kan være overordentlig svær at se.
Hvis der er rapporteret spændende ørne i områderne, forsøger vi at finde dem.
Det er en heldagstur, så husk godt med kaffe eller the, og frokost. Husk også pas eller anden billedlegitimation.
KONTAKT Bjarne Bo Jensen, 51490721 (jensenab@mail.dk)
 
Frederiksberg Have. Søndag d. 26. marts kl. 10.00-12.00 (Husk sommertid)
Mødested: Indgangen ved Frederiksberg Runddel.
Vi ser, hvad en park i storbyen kan byde på af fugle her i det tidlige forår, som drosler, mejser og andre småfugle, samt ænder, gæs, vandhøns og havens Fiskehejrer, der på dette tidspunkt er i gang med at bygge og forsvare deres reder i træerne. Med lidt held Stor Flagspætte, Kernebider og Spurvehøg.
Turleder: Troels M. Krogh, tlf. 3020 9117

Skensved Å, lørdag 29. april KL. 10:00 - 12:00 
Mødested: Kør ned ad vejen lige vest for markeringen på Google-kortet. Man kan parkere på vendepladsen, som ses for enden af denne vej.
I forbindelse med udviklingen af Køge Nord-området er der etableret et område ved Skensved Å, som skal sikre, at overfladevand ikke løber direkte ud i åenOmrådet, der strækker sig fra Lille Skensved til jernbanelinjen, er under udvikling, men det vestlige område er stort set færdigt. Området består af en mosaik af småsøer, der dels er permanente og dels har vekslende vandstand. Det vil med tiden blive et rigtigt fint område, specielt for vadefugle som rødben, præstekraver og viber, samt rasteområde for arter på træk, som f.eks. tinksmed og andre vadefugle. I det hele taget et fint vådområde, kombineret med afgræssede områder. Vi går en tur i området, hvor flere af vadefuglene forhåbentligt har fundet lokaliteten.
Kontakt: Bjarne Bo Jensen, 5149 0721 (jensenab@mail.dk)

 --