Småture

Deltagelse på DOF Travels småture og busture kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert. 

Med mindre andet er angivet, kræver nedenstående småture hverken tilmelding eller betaling. Man møder blot frem som angivet.

Gurresø rundt lørdag d. 29/1 kl. 9:30-12:30 
Mødested: P-pladsen ved træladen, ved siden af Valdemarslund, Gurrevej 447,3490 Kvistgård. Vi går de ca. 10 km. Søren rundt, varighed ca. 3 timer. Medbring varmt tøj efter vejret og fodtøj til mudrede stier. Termokande og madpakke. Mulighed for Lille og Stor skallesluger, og måske havørn, sølvhejre og isfugl. Ingen tilmelding nødvendig. 
Turleder: Erling Krabbe.

Christianshavns Vold. Søn. 30/1 kl. 10:00-12:30
Mødested: Christianshavns Torv v/Metroen. Vi går en tur og ser hvad voldterrænet kan byde på af fugle om vinteren; som ænder, lappedykkere, vandhøns og måske flere mågearter i forskellige aldre. I træer og buske drosler, mejser og andre af vinterens småfugle. Måske Spurvehøg, Silkehale og Stor Flagspætte. 
Turleder: Troels M. Krogh, tlf.: 3020 9117

Bolund tirsdag d. 22/2 kl. 9:00-12:00
Møde: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej. Koordinater: 55.700078, 12.109616. På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolund-stenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord. Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Slut ca. 12.00. 
Turleder Arne Volf, tlf: 2163 7567

Sejerø lørdag d. 5/3 kl. 07:30-13:00
Møde: Havnsø Havn Koordinater: 55.753321, 11.325911 Turen er velegnet for alle. Der er som regel godt med ænder, lappedykkere, alke-fugle, og måske lommer og Havørn på sejlturen. Færgen returnerer efter bare 25 min. i havn på Sejerø. Fra Havnsø kører vi en tur til Stridsmølle og Skarresø for at se efter Havørn, Isfugl, Bjergvipstjert, gæs og Rød Glente m.m. Turen slutter ca. kl. 13.
Husk penge til færgen, (ca. 130 kr.) varmt tøj, og mad og drikke.
Turleder Arne Volf, tlf.: 2163 7567

Frederiksberg Have søndag d. 13/3 kl. 10:00-12:00
Mødested: Indgangen ved Frederiksberg Rundel. Vi ser hvad en park i storbyen kan byde på af fugle her ved overgangen mellem vinter og forår. Som drosler, mejser og andre småfugle, samt ænder, gæs, vandhøns og havens Fiskehejre der på det her tidspunkt er i gang med at bygge reder i træerne. Med lidt held Stor Flagspætte, Kernebider og Spurvehøg. 
Turleder: Troels M. Krogh, tlf.: 3020 9117

Selsø sø lørdag d. 26/3 kl. 9:00-11:00
Mødested Selsø kirke. Chancer for fiskeørn, havørn, svømmeænder og forårets trækgæster. 
Turleder Hans Harrestrup Andersen.

Rungsted Havn lørdag d. 26/3 kl. 7:30
Mødested: den lille strand i den sydlige del af Rungsted Havn
Slutningen af marts er den bedste tid for træk af musvåger, duer, finker og med muligheder for sjældnere arter som rød glente og havørn. Og, hvis vejret er til det, flokke af traner, der skal nordover. Vi mødes på den lille strand i den sydlige del af Rungsted Havn kl. 7.30 og står der frem til først på eftermiddagen, hvis vejret er til det (i tilfælde af regn/kraftig blæst stopper turen efter et par timer).
Turledere: Mads Bunch og Vicky Knudsen

Kongelunden - Hejresøen lørdag d. 26/3 kl 09:00. Gåtur 2 ½-3 timer.
Mødes ved P.plads Sydvestpynten og går gennem skoven til Hejresøen og rundt den. Ser hvad årstiden kan byde på måske de første sang-fugle og ser efter rastende ande-fugle. Begynder tur.
Turleder Ingelise Aarøe Petersen, tlf.: 2681 3705

Ganløse Ore med Maglemosen søndag d. 3/4 kl. 9:00-12:00
Mødested: P-pladsen i skoven på Farumvej 90. Koordinater 55.813195, 12.303705.  Maglemosen ligger midt i den gamle skov Ganløse Ore, som ligger lige vest for Farum. Maglemosen har været drænet i en lang årrække, men i 2018 påbegynde Naturstyrelsen genskabelsen af mosen til gavn for planter og dyr. Området er meget flot og fredfyldt uden forstyrrende larm fra nærliggende veje. Her først på foråret kan der være godt gang i fuglesangen, og nogle af vinterfuglene kan stadig være her. Vi går en tur-skoven og ser og hører hvad der rører sig. Der kan være godt med drosler og finker. Ravn og Musvåge er i skoven, og er vi heldige ser vi måske Isfugl eller Duehøg. Der kan være sumpet, så husk fornuftigt fodtøj, og kaffe til pausen. Turens længde er ca. 6 km. Slut tid kl.12.
Turleder Arne Volf, tlf.: 2163 7567