Tour de Jylland III lørdag den 14. maj - onsdag den 18. maj 2022

Pris: 
4.900 kr / depositum 1.000 kr / tillæg for enkeltværelse: 1000 kr.
Tilmelding og betaling af depositum: klik her: 

Turens pris gælder overnatning i dobbeltværelse med morgenmad, aftensmad, transport i minibusser og alm DOF Travel-service. Frokost (på feltfod) og drikkevarer på hele turen er egen betaling.

I foråret 2022 (udsat fra 2021 pga. corona) gentager vi Jyllandsturene fra 2015 og 2017, denne gang med hovedvægten på Sydvestjylland, Fanø og Sønderjylland fra marskegnene i vest til Gråsten i øst.

Med start fra Vejle Station lørdag 14. maj vil vi de næste fem dage besøge Skjern Enge, Værnengene og Tipperne, Fanø, Sneum Digesø, marsk-områderne omkring Ballum og Højer, Margrethekog set fra grænsevejen, Magisterkogen og Nørresø, Draved Skov, Kongens Mose og Sølsted Mose. I det østlige Sønderjylland gælder det Frøslev Mose, Kollund Skov, Gråsten Slotspark, Hostrup Sø og Kongens Kær.

Midt i maj måned er rigtigt mange ynglefugle ankommet og i gang. Af de mere ualmindelige arter kan nævnes Sølvhejre, Hvid Stork, Skestork, Hedehøg, Hvidbrystet Præstekrave, Pomeransfugl, Stor Kobbersneppe, Sorthovedet Måge, Sortterne, Blåhals, Sortstrubet Bynkefugl og Savisanger. Dette er kun et lille udpluk af de mange arter, der kan forventes på denne årstid. Vadehavet ved Vidåslusen kan rumme store mængder af de nordlige vadefugle i pragtdragt, og vi vil naturligvis afpasse vores besøg dér med tidevandet.

Dag til dag-programmet vil fremgå senere. Vi forventer start fra Vejle Station lørdag kl. 10 og returnerer til samme sted onsdag ca. kl. 16.00.

Turen foregår i 2 minibusser med plads til 14 deltagere og 2 turledere. Første nat bor vi på Højby Kro på Fanø, de næste to nætter på Klægager – kåret til Danmarks smukkeste gård 2017 - og sidste nat på Benniksgaard i Rinkenæs.

Tilmelding skal ske ved at indbetale depositum 1000 kr. pr. person via hjemmesiden med dankort.

Husk at angive dit navn samt e-mail adresse og telefonnummer.

Bookingstatus: 
Udsolgt, men få eller ingen på venteliste