Rumænien med Transsylvanien, Donaudeltaet og Dobroudja 30 april – 11. maj 2022

Pris: 
Pris: ca. 20.350 kr. i delt dobbeltværelse/ depositum 4.070 kr. Tillæg for enkeltværelse: 2500 kr.
 
Prisen dækker flyrejse tur-retur, fuldpension, egen bus og udflugter med
særlig turbåd i Donaudeltaet, besøg ved særligt bjørneskjul samt
drikkepenge til chauffør og guide.
 
Rumænien huser nogle af de fineste naturområder i Europa og byder derfor på et
væld af storslåede oplevelser med fugle og natur. Her er også et godt køkken og på
denne årstid også godt vejr, idet vi vil besøge Rumænien i første halvdel af maj,
hvor det endnu ikke er så varmt. Det er samtidig den bedste tid på året for at
opleve Rumæniens enestående natur og fugleliv. Vi forventer derfor at se over 200
fuglearter samt fine pattedyr som brun bjørn på rejsen. Der er også gode
muligheder for at se Sjakal, Karparter-Gemse, og de særegne sisler, der er
beslægtet med jordegern.
Vi vil starte vores rejse i Transsylvanien, der byder på en fascinerende tidslomme
med små ekstensive marker og et gammeldags landbrug, hvor hestevogne stadig
er almindelige, og hvor markerne farves af et væld af vild blomster. Her er Lille
Skrigeørn ganske almindelig. I skovene kan vi se alle Europas spætter og
spurveugle. Vi har også mulighed for hjerpe og tjur. Vi vil naturligvis også besøge
en landskabelig flot kløft, der er kendt som et sikkert sted for murløber. Her kan vi også se alpesejler og vandrefalk.
Denne del af Transsylvanien huser en tæt bestand af bjørne og ulve. Ulven er svær
at se, men den ene aften vil vi besøge et bjørneskjul, hvor man plejer at se bjørne
meget fint, da skjulet er opført med vinduer, hvor de besøgende indefra kan se ud,
mens bjørnene ikke kan se ind. De kommer derfor ofte helt tæt på skjulet, så vi
kan få lejlighed til at studere deres adfærd.
Kulturelt er Transsylvanien også spændende, da denne del af Rumænien er
domineret af en etnisk ungarsk befolkning. I flere af de gamle fæstningsbyer fra
Middelalderen er her også etniske tyskere, da tyskere riddere blev inviteret til
Karparterne for at forsvare datidens ungarske rige, som var under angreb af
osmanerne (tyrkerne).
Hvis der er interesse blandt deltagerne, kan vi besøge den berømte borg i
Sighisoara.
Fra Transsylvanien rejser vi mod øst ned i lavlandet. Her besøger vi flere fuglerige
saltsøer med braksvaler, hejrer, biædere, damklire, hvidbrystet præstekrave, triel
og meget mere. Desuden vil vi besøge en traditionel rasteplads for pomeransfugl.
Vi vil også et besøge et område med lave bjerge, hvor der er mulighed for
stendrossel, balkanhøg, hortulan, nonnestenpikker, ørnevåge, sørgemejse mv.
 
På rejsen vil vi have mulighed for alle Europas spætter. 
Derpå ankommer vi til Donaudeltaet. Her vil vi bo på to gode hoteller i hver sin del
af deltaet, mens vi udforsker det fuglerige delta. Det vil ske med to daglige bådture
i Sakers Tours særlige turbåd, der er udstyret med et tag, som beskytter os mod
sol og regn, mens vi sejler gennem deltaets små og store søer og ikke mindst de
mange kanaler.
Undervejs vil vi se begge arter pelikaner, et væld af hejrer, stor sorthovedet måge i
sommerdragt, da der i dag er en ynglekoloni i deltaet, havørne, sorte ibisser,
ellekrager, alle tre arter sortterner, lærkefalke og meget mere. Der er også gode
muligheder for at se Lille Rørvagtel langs kanalerne.
Vi vil gå en lille daglig morgentur ved vores hoteller. Her kan vi bl.a. se aftenfalke,
dværghejrer, hærfugl, gråspætte mv.
Efter to hele dage i Donaudeltaet, tager vi ud til Sortehavet lige syd for deltaet. Her
vil vi besøge et område med lav rørskov, hvor Lille Rørsanger er almindelig samt en
lagune, hvor der er hundredvis af rustænder. Vi vil også komme forbi et
vådområde, hvor sumpviben i de senere år har været årlig, og hvor Flamingoen
ynglede i 2021.
Derpå er det tid til at køre til Bukarest og tage flyet hjem. Undervejs vil vi dog
stoppe ved et kendt yngleområde for Gråsejler.
I lighed med Transsylvanien er Donaudeltaet også et kulturelt kludetæppe, da her
udover rumænere også bor ukrainere, romaer, russere og tyrkere.
 
Turen arrangeres i samarbejde med Saker Tours, der har 30 års erfaring i at
arrangere fugle - og naturrejser i Ungarn og Rumænien. På DOF Travels
hjemmeside er det muligt at se en rapport fra en rejse til de samme områder i
august 2019.
 
Se også dagsprogrammet fra Saker Tours: her
 
Aktivitetsniveau: Vi vil have et højt aktivitetsniveau, da der vil være mulighed for
en gåtur i en time til to før morgenmaden. I et par tilfælde tager vi på tur før
morgenmaden og spiser derfor først morgenmad ved 10-tiden. Selv om vi står
tidligt op, vil vi undervejs tage det med ro, så alle kan være med.
 
Pris og tilmelding: Via DOF Travels hjemmeside når der åbnes for tilmelding i starten af annoncen.
 
Vaccinationer: Det er normalt ikke nødvendigt med særlige vaccinationer for at
besøge Rumænien, men vi skal forvente at kunne fremvise coronapas, der viser, at
vi er færdigvaccinerede mod corona for at komme om bord på flyet og for at kunne
rejse ind i Rumænien.
 
Flere oplysninger: Interesserede er velkomne til at kontakte turleder Søren Skov,
elefantvej10@outlook.com, mobil: 23 71 61 87.
 
Forsikring: Rejseforsikring er ikke med i prisen, men det anbefales kraftigt at have
tegnet en rejseforsikring samt at have det blå EU-sygesikringskort med på rejsen.
Restbetaling og afbestilling: Se DOF Travels almindelige rejsebestemmelser på
DOF Travels hjemmeside.
 
Prisniveau i Rumænien: Da rejsen er med fuldpension, er der ikke behov for de
større indkøb undervejs, men private udgifter såsom drikkevarer i form af kolde øl,
sodavand eller vin til aftensmaden er ikke medregnet. Øl er dog ganske billigt og af
fremragende kvalitet.
Bookingstatus: 
Aflyst