Rügen 1.-4. oktober 2023

Pris: 
Ved 30 deltagere 3.950 kr. / depositum 390 kr. / enkeltværelsestillæg 340
Med sin placering i det nordøstlige Tyskland ligger Rügen godt for tranerne på deres vej fra ynglepladserne i nord til overvintringspladserne i Spanien og Nordafrika.
Vest for Rügen ligger store eng- og kystarealer, hvor der er store koncentrationer af gæs og andefugle. Rügen har en smuk natur, der byder på mange forskellige biotoper og dermed mulighed for småfugle på træk og rastende ænder og gæs. Blisgæs i store flokke er et smukt syn, og havørne på jagt kan få flokke af gæs på vingerne. 
 
Over enge og marker kan vi forvente at se rovfugle som havørn, rød glente, duehøg og vandrefalk. 
På denne tur er tranerne i fokus, og vi vil overvære, når tusindvis af traner flyver ind til overnatning – en betagende oplevelse.
 
Når vi kører rundt på Rügen, passerer vi gamle hyggelige landsbyer. Vi kører gennem de lange Strassen-Alleen, der er så typiske for området. Murens fald fik stor betydning for området, som for resten af Tyskland, og det er tydeligt, at det ikke længere er et tilbagestående land, men et moderne land præget af intensivt landbrug. For tranerne er de store områder med majs væsentlige.
 
På turen bor vi på Park Hotel Bergen i byen Bergen på Rügen, der ligger centralt for de områder, vi skal besøge.
Der vil være et roligt aktivitetsniveau på turen, blandet gåture og buskørsel. Der vil være nogen aftenaktivitet, når vi skal opleve tranerne gå til ro. Vejret på denne tid af året kan altid være en udfordring, men det indretter vi os efter. Det anbefales at medbringe regntøj.
Detaljeret program er under udarbejdelse.
 
Turen foregår med bus med plads til 30 deltagere. Afrejse om morgenen 1. oktober fra Sjælør Station. Retur samme sted om aftenen 4. oktober.
Prisen omfatter transport i bus, overnatning i dobbeltværelse, aftensmad 1., 2. og 3. oktober, morgenmad 2., 3., og 4. oktober og frokostpakke 2. og 3. oktober. Deltagerne skal selv sørge for frokost på rejsedagene og evt. aftensmad 4. oktober.
Tilmelding skal ske ved at indbetale depositum på 390 kr. via hjemmesiden.
Bookingstatus: 
Udsolgt, mange på venteliste