Nordnorge – på grænsen til Arktis, 11 dage, 12. – 22. juni 2023

Pris: 
Ved 14 deltagere: 22.800 kr. /depositum 4.560 kr./enkeltværelsestillæg 3.750 kr. Ved 12 deltagere 24.700 kr./depositum 4560 kr./enkeltværelsestillæg 3.750 kr.
Tilmelding og betaling af depositum: klik her: 


Turens pris inkluderer fly København – Oslo – Kirkenes og retur, kørsel i to lejede 9-personers biler, overnatning på forskningsstation og hotel med fuld forplejning (morgenmad, frokost (som vi selv sammensætter fra morgenmadsbuffeten) og middag) eksklusiv drikkevarer, sejltur til Hornøya, guidning, formøde og eftermøde samt turrapport. På forskningsstationen har vi adgang til Övre Pasvik Nationalparks besøgscenter, udstilling om den brune bjørn, botanisk have, fælleskøkken m.m.

Max. 14 deltagere

Det nordligste Norge byder på store fugleoplevelser i en stor, smuk og barsk natur i midnatssolens lys. Det nordligste Norge er en verden for sig. Faktisk skal vi besøge to forskellige verdener – Pasvik-dalen og Varangerfjorden.
Se det spændende program.

Pasvik-dalen

De første tre dage tilbringer vi i Pasvik-dalen. Pasvik er den vestligste del af den sibiriske tajga. Landskabet er domineret store birke- og fyrreskove, store søer og moser samt Pasvik-elven, der danner grænse til Rusland. Det er et af de mest eksotiske og spændende naturområder i Norge. Længst mod syd i dalområdet findes Övre Pasvik Nationalpark, der sammen med beskyttet natur i både Finland og Rusland danner et af de store vildmarksområder i Norden.

Vi ankommer kun en uge eller to efter løvspringet i birkeskoven. I Pasvik skal vi bo på den biologiske forskningsstation NIBIO i Svanvik, hvor der bl.a. forskes i bjørne, nationalparken og landbrug.

Skovene huser spændende arter som høgeugle, lapugle, tjur, urfugl, dalrype, tretået spætte, lapmejse, lavskrige, blåhals, nordsanger, krognæb og silkehale. Der kan være langt mellem fuglene, så vi skal også vandre ad skovveje og stier i lettere terræn for at have en chance for at finde fuglene. Overalt støder vi på syngende kvækerfinker, løvsangere og vindrosler.

De store moser er vigtige yngleområder for en lang række arter. Her kan vi møde sangsvane, tajgasædgås, spidsand, pibeand, troldand og frem for alt lille skallesluger på yngleplads. Overalt hører og ser vi tinksmeden markere territorium. Her yngler også andre vadefugle, som vi normalt kun ser på træk i Danmark som hvidklire, sortklire og lille kobbersneppe. Dværgmåge har de sidste årtier etableret sig ved Pasvik-elven, og ved moserne kan vi finde arter som dværgværling og mosehornugle. På de store søer finder vi de sortstrubede lommer.

Varanger-fjorden

Varanger-fjorden er en helt anden natur end den blide og grønne Pasvik-dal. Fjorden udmunder mod øst i det kolde Barents-hav. I den inderste vestlige del af Varanger-fjorden findes stadig lidt birkeskov, men jo længere vi kommer ud mod øst langs fjordens nordside, jo mere barsk bliver naturen. Vest for Vadsø går tundraen helt ned til kystlinjen. Længst ude i fjorden kommer vi gennem et barskt, måneagtigt landskab og føler virkelig, at vi her er ved verdens ende.

Varanger-fjorden regnes for et af de allerbedste fugleområder i Norge med et stort hav, fuglefjelde, tundra, moser, elv-mundinger, lune vige med fine vadefuglelokaliteter. Hvis der i Pasvik-dalens skove og moser kunne være langt mellem fuglene, så er der her ved kysten et mylder af liv.

Ved Varanger-fjorden skal vi bo på Vadsø Fjordhotel midt mellem fuglene ud til Varanger-fjorden. Lige omring hotellet er der masser af fugle. Her finder vi odinshøns, jagende kjover, rødstrubede pibere og meget mere. Langs kysten masser af vadefugle og ænder. Hvis vi er heldige kan vi se kongeederfugl, stellersand og hvidnæbbet lom. Men de er blevet meget mere fåtallige gennem de sidste årtier. Her er fuglefjelde. Bl.a. skal vi den ene dag sejle ud til fuglefjeldet på Hornøya, hvor vi på nærmeste hold kan studere topskarver, tejster, tusindvis af lunder, alke og lomvier. Med lidt held kan vi også finde polarlomvi. Ude over havet ser vi masser af måger, kjover og suler.

Vi besøger også elvdale og tundraen ind mod Varangerhalvøens Nationalpark. Her kan vi finde ynglende vadefugle som lille regnspove, lille kobbersneppe, odinshane, og pomeransfugl. Herinde kommer vi også i nærkontakt med både almindelig og lille kjove. På søerne finder vi ynglende lommer, bjergænder, havlitter m.m., og her er også chance for både tajga- og tundrasædgås. Her er mange havørne, og fjeldvågen yngler her også. Vi vil også se efter jagtfalken, men den er sværere at finde. Udover både fjeldrype og dalrype kan vi finde småfugle som bjerglærke, rødstrubet piber, blåhals, lapværling og måske en hvidsisken blandt de mange gråsiskener.

Vi vil gøre mange stop langs kysten bl.a. for at se efter vadefugle og spændende måger som fx gråmåge.

Aktivitetsniveau

Vi holder et højt aktivitetsniveau. Vi vil tilbyde ture tidligt om morgenen før morgenmaden og aftenture efter middagen flere af dagene. Vi kommer til at vandre kortere ture i lettere terræn både i skovene i Pasvik og ved Varanger-fjorden. Der kan mange steder godt være vådt, så vi anbefaler solide vandresko eller -støvler.

Vejr

I det nordligste Norge kan vejret skifte meget. I Pasvik kan vejret være mildt, men ved Varanger-fjorden er det ofte ganske køligt og blæsende.

Bookingstatus: 
Udsolgt, men få eller ingen på venteliste