Nordfinland 17. – 26. juni 2017

Pris: 
kr. 14.700 / 2.750

Turen udsolgt

Tilmelding sker ved indbetaling af depositum kr. 2.750 til DOF Travel via hjemmesiden (se ovenfor) eller på giro 807 3333 eller netbank 4180-0008073333. Ved tilmelding via giro eller netbank angiv tur nr 480 Nordfinland.

-------------

DOF Travel arrangerer igen stortur til det nordlige Finland. Denne gang vil vi koncentrere os om områderne omkring Oulu (Uleåborg) nær bunden af Den Botniske Bugt og Kuusamo i det nordøstlige Finland.

Turen ledes af Frands E. Jensen og en finsk lokalguide.

Vi ankommer med fly (Finnair) til Oulu, hvor vi henter vores to minibusser og bliver indlogeret enten i hytter eller på hotel.

Oulu-regionen har en mosaik af habitater, kyst til Den Botniske Bugt, store engarealer, marker og skove.

Vi skal besøge Liminka-bugten, som er det vigtigste vådområde i Finland. Liminka-bugten er et fremragende område for vand- og kystfugle som Storspove, Hvid- og Sortklire, Brushane, Lille præstekrave, Stor kobbersneppe, Rovterne, Ske- og Atlingand. Mange trækfugle opholder sig kortere eller længere tid her. Unge Traner og Sangsvaner opholder sig i området hele sommeren. Af rovfugle kan ses bl.a. Havørn og Rørhøg. De andre tre kærhøge er også årlige, men fåtallige, ynglefugle, dvs. Hede- og Steppehøg og Blå kærhøg. Citronvipstjert er en sjælden ynglefugl i området. Terekkliren er ikke længere årlig ynglefugl, men chancen er der da for at finde den.

Selv om Oulu-området ligger på grænsen til Lapland, huser området en del “natsangere”, såsom Nattergal og Buskrørsanger. Måske kan vi også finde en Engsnarre.

Under vores ophold i Oulu-området vil vi besøge nogle af områdets skove, hvor vi håber at finde ugler, spætter og hønsefugle. Af ynglende ugler kan nævnes Stor hornugle, Lap-, Slag-, Perle-, Spurve- og Mosehornugle. Visse år også Høgeugle og Skovhornugle. Uglerne flytter meget rundt år for år, så det er ikke muligt at nævne på nuværende tidspunkt, hvor vi skal lede efter dem. Blandt spætterne kan nævnes Sortspætte og Tretået spætte. Hønsefuglene er især Tjur, Urfugl og Hjerpe.

Vi har fire overnatninger i Oulu.

På vejen fra Oulu til Kuusamo besøger vi Olvassuo-sumpen. Her kan vi håbe på at se bl.a. Pileværling, Gul vipstjert (thunbergi-racen), Vandrefalk og en del vadefugle. Det er et smukt område med en gangsti til fugletårnet.

I Kuusamo-området skal vi bo i en lækker bjælkehytte i 5 dage.

Området omkring Kuusamo byder på skovklædte bakker (vaara på finsk), gammel taiga-skov med masser af lav, søer og moser. Vi skal besøge et antal lokaliteter nær Kuusamo og nogle lidt længere fra byen.

Valtavaara er et meget bakket område med en pæn bestand af Blåstjert og gode chancer for Krognæb og Hjerpe. Her plejer også at være rensdyr.

Iivaara, et kuperet område med oprindelig skov.

Oulanka Nationalpark, hvor vi går en tur langs floden.

I disse områder vil vi lede efter bl.a. Hjerpe, Lille skallesluger, Sortstrubet lom, Kongeørn, Kærløber, Hvid- og Sortklire, Dværgmåge, Lavskrige, Blåstjert, Nordsanger, Hvidvinget korsnæb, Krognæb, Pile- og Dværgværling, Lap- og Fyrremejse, mv.

Alle de områder, vi skal besøge, ligger lige syd for polarcirklen, så omkring midsommer vil det være lyst døgnet rundt.

Vi flyver hjem fra Kuusamo via Helsinki.

Turens pris bliver ca. kr. 14.700 pr. person baseret på 15 deltagere og indbefatter al flytransport, minibusser, overnatning i dobbeltværelse og morgenmad. I Kuusamo er desuden (selvsmurt) frokost inkluderet. Der kan bestilles enkeltværelse (begrænset antal), men ekstraprisen kendes endnu ikke. Den vil formentlig blive mellem kr. 1.500 og 2.500.

Bookingstatus: 
Udsolgt, men få eller ingen på venteliste