Kroatien 21.april til 28.april 2017

Pris: 
dkk 12.700,- / depositum dkk 2.800,- / eneværelse tillæg dkk 900,-
Tilmelding og betaling af depositum: klik her: 

Turen er udsolgt !

Lokalguide: Gerard Gorman (lokal arrangør og lokalguide)

DOF Travel kan nu med fornøjelse meddele, at vi gentager succesen fra 2014 med endnu en stortur til Kroatien.

Kroatiens fugleliste er på imponerende 387 arter, hvoraf de 233 er årlige ynglefugle; 178 arter er klassificerede som truede på nationalt niveau, 69 på europæisk niveau og 21 på globalt niveau.

Fuglemæssigt har Kroatien stor betydning for en lang række truede og sjældne europæiske arter. Landet har en bæredygtig population af arter, der er gået mere tilbage andre steder i Europa. F.eks. er bestanden af Hvidøjet and på ca. 3000 par en af hovedpopulationerne for denne art i Europa. Slangeørn er lokalt almindelig. Stendrossel og Rødhovedet tornskade har det bedre end i mange andre lande. Endvidere som et af de få steder i området yngler få eller flere par af Kuhl's Skråpe, Middelhavsskråpe, Audouinsmåge, Eleonorafalk, Lannerfalk og Skadegøg. Bjergområderne er ynglested for en ukendt antal Hjerpe, Urfugl, Slagugle, Spurveugle, Perleugle samt Hvidrygget spætte og Tretået spætte. Af andre for os spændende arter kan nævnes Stenhøne, Gråsejler, Middelhavsstenpikker (rasen eastern melanoleuca), Hætteværling med meget mere.

Da vi besøger Kroatien i forårstræktiden, og Kroatien har en strategisk god beliggenhed i forhold til de trækveje, fuglene har op gennem Europa, kan vi være heldige at støde på spændende arter på deres vej nordpå fra Sydeuropa og Afrika.

Turen vil være koncentreret omkring Velebit-bjergene*) og Paklenica nationalpark**) med 4 dage i Paklenica nationalpark med besøg på øen Pag med flere kendte vådområder samt tørre områder, en af de største øer i Adriaterhavet, samt 2 dage i de store vådområder omkring Zagreb.

Se rapporten fra samme periode i 2014 her, hvoraf det bl.a. fremgår, at vi så Stenhøne på 3 forskellige lokaliteter.

Se her en forkortet udgave af min videofilm fra selve turen i april/maj 2014

*) Velebit-bjergområdet er det største bjergområde i Kroatien og samtidig den største af Kroatiens naturparker. Områdets biotoper er meget varierede med mange træer, planter, udtørrede græsstepper, klippepartier, flora, sommerfugle, andre insekter, og ikke mindst spændende fugle som f.eks. et af de vigtigste yngleområder for Tjur, Spurveugle, Perleugle, Hvidrygget spætte samt Hortulan i Kroatien. Andre spændende arter som f.eks. Stenhøne, Stendrossel, Blådrossel, Sorthovedet sanger, Østlig Mestersanger, Hvidskægget sanger (ssp. abistriata), Alpekrage, Rosenbrystet tornskade, Rødhovedet tornskade, Hætteværling, Gærdeværling, Slangeørn, Dværghornugle, Stor hornugle, Alpesejler, Bjergpiber, Markpiber, Middelhavsstenpikker og Klippeværling.

**) Paklenica ligger i forlængelse af Velebit-bjergområdet og breder sig helt ned til Adriaterhavets kyst og består ligeledes af en meget varieret natur med mange fugle, pattedyr, sommerfugle, andre insekter, mm samt en meget rig flora. Der er p.t. registreret ca. 230 fuglearter, heraf 102 ynglearter, bl.a. Klippespætmejse og Blådrossel som de mest talrige. Herudover sjældne ynglefugle som Kongeørn, Vandrefalk, Slangeørn, Duehøg, 7 arter ugler med Natugle og Dværghornugle som de talrigeste og Stor Hornugle som regelmæssig ynglefugl. Skovområderne er rige på spætter, bl.a. Hvidrygget spætte og Mellemflagspætte. 

Turens pris bliver dkk 12.700,- for de 8 dage (baseret på min. 10 deltagere). Prisen dækker fly, bus, helpension, lokalguide, for- og eftermøde, rapport mm. Tillæg for eneværelse dkk 900,- som opkræves sammen med restbetalingen.

Tilmelding sker ved at tilmelde sig og samtidig betale depositum via hjemmesiden.

Hurtig tilmelding tilrådes da turen er begrænset til 12 deltagere.

Øvrige fakta om Kroatien:
Kroatien ligger på Balkan langs østkysten af Adriaterhavet. Landet ligger formet som en halvmåne med Bosnien-Herzegovina mod øst, Serbien og Montenegro mod øst og sydøst, Ungarn mod nordøst og Slovenien mod nord.
Kroatien er 56.542 km2 stor og opdelt i 9 hovedregioner.
Kroatien har en stor variation af landskabstyper i forhold til de andre lande omkring sig.
Der er fire hovedtyper af landskaber: Slavonia-lavlandsområdet, en lang kæde af vilde og rå indlandsbjerge (max. højde 1.831 m), lang kystlinje og ikke mindst et meget ørigt vandområde med 1.185 småøer i Adriaterhavet, hvoraf kun 66 er beboede, og heraf er kun 20 velbesøgte turistmål om sommeren.
Kroatien ligger i to forskellige klimazoner. Kystområdet og de mange øer i Adriaterhavet har Middelhavsklima med milde vintre og varme, tørre somre. Højsletterne og de indre bjergområder har typisk fastlandsklima med hårde vintre og varme somre. De øverste regioner er snedækkede om vinteren.

Bookingstatus: 
Udsolgt, men få eller ingen på venteliste