Bulgarien - 16. - 30. september 2023

Pris: 
Pris ved min. 15 deltagere ca. 18.900 kr. , min. 20 deltagere ca 17.100 kr. / Enkeltværelse 2.100 kr. / depositum ved tilmelding 4.500 kr.
Tilmelding og betaling af depositum: klik her: 
 
DOF Travel kan nu udbyde en spændende 2-ugers efterårstur til det østlige Bulgarien langs Sortehavet, hvor vi besøger de mange fremragende fuglelokaliteter med vidt forskellige biotoper, som fuglene under det store efterårstræk langs Sorthavet benytter sig af til at tanke op, inden de fortsætter deres træk mod vinterkvarteret. Vi vil se fugle fra alle de artsgrupper, der trækker igennem det østlige Bulgarien i sidste halvdel af september måned. Vi har naturligvis afsat 3-4 dage til at opleve det store træk af rovfugle, pelikaner og storke ved Burgas på den anden halvdel af turen.
DOF Travel har tidligere afholdt tilsvarende ture med stor succes - se turrapporter fra tidligere ture her på hjemmsiden.

Se det detaillerede dagsprogram her
 
Prisen omfatter fly København-Sofia, egen bus, alle overnatninger i dobbeltværelse, fuld pension, eftermøde og DOF Travel-service. Endelig pris meddeles 5 måneder før, og restbeløb vil blive opkrævet senest 4 måneder før turens start. 
Deltagerantallet er begrænset til 20.
 
Lokalguide: Udover Leon Berthou og Søren Skov vil vi på hele rejsen have bistand af en lokal guide fra det anerkendte ornitologiske rejseselskab, Explorer 2000, som har mere end 25 års erfaring med at arrangere fuglerejser i Bulgarien og omegn.
Vi koncentrerer os om de to bedste områder: Kavarna-området og området omkring Burgas, der hver især har mange fortræffelige fuglelokaliteter. Vi vil møde mange af de trækfugle, der passerer det østlige Bulgarien langs Sortehavet, hvoraf mange undervejs slår sig ned for at tanke op til det videre træk sydpå.
Der findes mange rigtigt gode træk- og rastlokaliteter for andefugle, pelikaner, skarver, hejrer, rovfugle, vadefugle, havfugle (kjover, måger, terner), småfugle mm. Under de rigtige vejrforhold kan der ophobes ret store koncentrationer af mange forskellige arter i begge områder.
Vi vil bruge den første uge i Kavarna-området og besøge alle de gode fuglelokaliteter. Dagligt morgenbesøg på Nos Kaliakra, en velkendt træklokalitet, der til tider kan samle mange spændende småfugle samt pænt træk af rovfugle og havfugle. Vi håber på en daglig udskiftning af trækfugle fra morgen til morgen.
 
Den anden uge bruger vi i Burgas-området, der er kendt for, udover mange fremragende rastlokaliteter, et til tider meget stort træk af rovfugle i sidste halvdel af september. Ved de rigtige vejrforhold har der været topdage med op mod 18.000 trækkende Lille skrigeørn på en dag (DOF Travel 2008 – 22 arter rovfugle på 2 uger). Derudover kan opleves store træktal af Hvid pelikan og Sort stork.
Vi håber på 3-4 gode dage med stort rovfugletræk ved Burgas fra ca. kl. 9 og så længe der er gang i trækket. Vi prøver så godt det kan lade sig gøre at studere vejrforhold mv. for at ramme de bedste trækdage. De lokale fuglefolk har stor erfaring i at forudsige gode trækdage. Svigter trækket, har vi mange muligheder for at besøge de mange gode rastlokaliteter i nærheden.
En dag besøger vi Strandzha-bjergene syd for Burgas med mulighed for at opleve seks af Europas spætter (Hvidrygget spætte, Gråspætte, Syrisk flagspætte, Stor flagspætte, Mellemflagspætte, Lille flagspætte) samt Sørgemejse, Gærdeværling mm.
De mange spændende trækfugle-oplevelser fuldendes af mødet med en gæstfri befolkning og god mad.
 
Selv om vi rejser til Bulgarien for at få gode oplevelser med trækfuglene, vil vi ikke kigge på træk hele tiden, da det kan være anstrengende at sidde stille i mange timer og kigge på fugletræk. Vi vil lægge større vægt på gode oplevelser end på høje antal.
Bookingstatus: 
Få ledige pladser