Antarktis - 3 uger i November 2020

Turleder: 
Pris: 
foreløbige priser og praktiske oplysninger

Se her

Mere info om turen i form af et kort dansk program kan findes nederst i annoncen under Program

Et direkte link til Oceanwides program - se her 

Interessetilkendegivelse ønskes

For denne tur gælder, at man ikke på nuværende tidspunkt kan tilmelde sig turen. I stedet ønskes en uforpligtende interessetilkendegivelse fra deltagere, der kunne være interesseret i at deltage i turen.

Med en interessetilkendegivelse kan turlederen og DOF Travel vurdere, om der er basis for en egentlig annoncering med sædvanlig tilmelding på et senere tidspunkt. Viser det sig, at interessetilkendegivelserne ikke giver grundlag for at annoncere turen, kan denne aflyses på et tidligt tidspunkt.

Hvordan kan jeg/vi tilkendegive min/vores interesse?

  1. Send en mail til DOF Travel på mailadressen travel@dof.dk , hvor du/I uforpligtende tilkendegiver om du/I kunne være interesseret i at deltage på turen.
  2. Oplys om, hvor mange deltagere I er, hvis flere end én.
  3. Oplys gerne om den ønskede kahyt type på ekspeditionsskibet.
  4. Eventuelt andre forbehold eller kommentarer.
  5. Interessetilkendegivelse udbedes senest søndag den 25. november 2018.

DOF Travel vil bekræfte modtagelsen af din/jeres interessetilkendegivelse. Ultimo november 2018 vurderer DOF Travel, hvorvidt der er basis for endelig annoncering af turen og åbning for tilmeldingen, alternativt en aflysning af turen. I tilfælde af, at der inden ultimo november 2018 er tilstrækkeligt med interessetilkendegivelser, vil beslutningen om endelig annoncering blive taget tidligere. De personer, der har indgivet deres interessetilkendegivelse, vil få direkte besked, så snart beslutningen om turens endelige annoncering er taget. Deltagere, der har indgivet deres interessetilkendegivelse, vil få fortrinsret i en periode på en uge til at tilmelde sig, inden der åbnes for yderligere tilmeldinger. Tilmelding efter interessetilkendegivelse og annoncering vil være efter først-til-mølle-princippet.

Bookingstatus: 
Interessetilkendegivelse