Rapporter fra DOF Travel

USA (Arizona) 1998, 15.-30. august, DOF-tur, Flemming Volkersen og Ivan Olsen.
USA (Florida) 1993, DOF-tur 13.-28. marts, Stig Jensen & Ivan Olsen
USA (Florida) 2000, DOF-tur, 24. marts - 8. april, Flemming Volkersen og Ivan Olsen
USA (North West) 1994, DOF-tur, 14. juni - 1. juli, Ole Geertz-Hansen & Ivan Olsen
USA (North West) 2007, DOF-tur, sommer, Ivan Olsen & Morten Leisvig
USA (Oregon) 2010, DOF-tur, Thomas W. Johansen
USA (Texas) 2016
USA Californien 4.-20. September 2011 Jan Hjort Christensen