Rapporter fra DOF Travel

Spanien (Anadalusien & Extremadura) 2014 - DOF Travel-tur I - april - Jens Ballegaard og Stefan Stürup
Spanien (Andalusien og Extremadura) april-maj 2014 DOF Travel, Arne Volf og Morten Rasmussen
Spanien (Andalusien og Extremadura) april-maj 2017 DOF Travel, Arne Volf og Morten Rasmussen
Spanien (Andalusien) 2000, DOF-tur, 14.-21. oktober John Andersen & Frands Jensen.
Spanien (Extremadura og Andalusien) 2003, DOF-tur, maj, John Andersen og Søren Skov
Spanien (Extremadura) 1996, DOF-tur, 9 dage, Frands E. Jensen & Eric Scaumburg.
Spanien (Extremadura) 1999, DOF-tur, Eric Schaumburg & Erik Mølgaard
Spanien (Extremadura) 2005, DOF-tur, maj, Anders Tøttrup og Peter Kock
Spanien (Extremadura) 2005, DOF-tur, maj, John Speich & Frands E. Jensen
Spanien (Extremadura) 2010, DOF Travel-tur, april-maj, Jens og Jørgen Ballegaard
Spanien (Pyrenæerne) 1997, DOF-tur, Frands E. Jensen & Eric Schaumburg.
Spanien (Pyrenæerne) 2000, DOF-tur, Ole Geertz-Hansen og John Speich.
Spanien (Pyrenæerne) 2002, DOF-tur, juni. Erik Kramshøj & Erik Mølgaard
Spanien (Pyrenæerne) 2004, DOF-tur, juni, Frands E. Jensen og John Speich
Spanien (Pyrenæerne) 2006, DOF Travel-tur, 25/5 - 2/6, Anders Tøttrup & Peter Kock
Spanien (Pyrenæerne, Belchite og Ebro-deltaet) forår 2013 - Ch. Hjorth og J. Ballegaard
Spanien (Pyrenæerne, Belchite, Ebrodeltaet) maj 2013 - René Rantzau og Frands E. Jensen
Spanien 2011 (Extremadura) april- DOF Travel-tur - Jens Ballegaard og Frands E. Jensen
Spanien 2011 (Navarra og Picos de Europa) maj-juni
Spanien 2014 september Tarifa & Andalusien DOF Travel - Arne Volf og Morten Rasmussen
Spanien 2015 La Mancha maj - DOF Travel - Stefan Stürup og Vicky Knudsen
Spanien 2016 Tarifa september - DOF Travel - Morten Rasmussen og Arne Volf
Spanien, Pyrenæerne og Picos de Europa, 2018. DOF Travel - Nikolaj Noel Christensen og Frands Jensen