Rapporter fra DOF Travel

Portugal (Azorerne) 2010, oktober, DOF Travel, Leon Berthou
Portugal (Azorerne) 2013, oktober, DOF Travel, Arne Volf og Morten Rasmussen
Portugal 5.-13.Nov 2011, DOFTravel, Morten Møller Hansen