Rapporter fra DOF Travel - (søg evt. efter rapport med Ctrl-f)

Marokko 1999, 2-ugerstur, vinter, DOF-tur, Morten Møller Hansen & John Speich.
Marokko 2002, 7.-14. februar, DOF-tur, John Speich & Ole Geertz-Hansen.
Marokko 2004, 2 DOF-ture i februar, Søren Sørensen et al.
Marokko 2007, 1 uge, februar, DOF Travel tur, Søren Sørensen & John Speich
Marokko 2009, 1 uge, januar, DOF Travel tur, Søren Sørensen & John Speich
Marokko 2011, 1 uge, februar, DOF Travel tur, Søren Sørensen & John Speich
Marokko 2012 10-18 Marts - Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen
Marokko 2015 14. – 21. marts DOFtravel Mikkel Holck og Søren Sørensen
Tunesien 1993, 2 DOF-ture, 30/10-13/11 1993, Robert Trojaborg, Morten M. Hansen & Ivan Olsen.
Tunesien 1995, DOF-tur, 16-30/4 1995, Robert Trojaborg og Ivan Olsen.
Tunesien 1998, DOF-tur, 6-13/2 1998, Robert Trojaborg og Ivan Olsen.
Tunesien 2001, DOF-tur, 16-23/2-2001, Søren Sørensen og Ivan Olsen.
Tunesien 2005, DOF-tur, 13-20/2-2005, Ivan Olsen & Leon Berthou.
Tunesien 2010, DOF-tur, marts 2010, Leon Berthou