Rapporter fra DOF Travel

Grønland 2000, juli, 2 ugers DOF-tur, Morten Leisvig & John Andersen.
Grønland 2006, 2 ugers DOF-tur med Morten Leisvig.
Grønland 2007 Juli DOFTravel Per G. Larsson og Steffen Holst