Rapporter fra DOF Travel

Costa Rica 1996, DOF-tur, 3 uger, marts-april, Erik Mølgaard, Jesper Meedom & Stig K. Rasmussen
Costa Rica, februar 2014 - bird list - Olsen og Sonne (12 MB)
Costa Rica, februar 2014 - Ivan Olsen og Jesper Sonne (16 MB)