Vellykket tur i Søndermarken

Der mødte 24 glade og engagerede medlemmer op til DOF Travels tur i Søndermarken søndag d. 19. marts, under temaet: Storbyens åndehuller!

I starten af turen havde vi to ivrige Gærdesmutter, der sang i munden på hinanden; Alliker og Ringduer var igang med kurmageriet flere steder. På de store plæner midt i denne københavnske "skov" kunne alle turdeltagere nyde de mange fouragerende Sjaggere iblandet smukke Vindrosler og to Sangdrosler. De mange Egern og Store Flagspætter gjorde også lykke.
Alle fugle er indtastet i dofbasen.dk

Turleder: Troels M. Krogh