NYT opsamlingssted for DOF Travels busture

Der er for tiden vejarbejde ved Sjælør Station, og parkeringsmulighederne er begrænsede. Derfor samler vi nu op både på Friheden Station og Sjælør Station.

Se mere under den aktuelle bustur.