DOF Travel har netop afholdt sin først udenlandsrejse siden januar 2020.

I september 2021 gentog turene DOF Travel fra 2014 og 2016, hvor vi sidst besøgte Gibraltarstrædet ved Tarifa i sydspanien. Vi var en gruppe på 16 personer, der havde en rigtig dejlig tur, både fuglemæssigt og socialt. Desværre var vejret og fuglene ikke helt med os men der var alligevel mange fine observationer.
 
Vi fik kun to fine trækdage med masser af dværg- og slangeørn, sort glente, gåsegrib, sort- og hvid stork. Det noget ustadige vejr, et par dage med kraftig vind og nogle byger og andre dag helt uden vind, bevirkede at der ikke var så meget gang i rovfugletrækket og at der stort set ingen småfugle var i området...
 
På turene i baglandet så vi bl.a. lille sejler, hvidhovedet and, marmorand, kamblishøne, 4-6 blå glente, blådrosle og rødhøne og en enkelt spansk kejserørn. Vi fandt desværre ikke bulbul eller eremitibis i år.
 
Alt i alt 132 arter, hvilket nok må siges at være i den lave ende på denne årstid.
 
Tak til alle deltager for en fantastisk tur med højt humør og engagement, Arne og Morten