DOF Travel har netop afholdt sin første udlandsrejse siden januar 2020.

I september 2021 gentog DOF Travel turene fra 2014 og 2016, hvor vi besøgte Gibraltarstrædet ved Tarifa i Sydspanien. Vi var en gruppe på 16 personer, der havde en rigtig dejlig tur, både fuglemæssigt og socialt. Desværre var vejret og fuglene ikke helt med os, men der var alligevel mange fine observationer.
 
Vi fik kun to fine trækdage med masser af dværg- og slangeørne, sorte glenter, gåsegribbe, sorte og hvide storke. Det noget ustadige vejr, et par dage med kraftig vind og nogle byger og andre dage helt uden vind, bevirkede at der ikke var så meget gang i rovfugletrækket og at der stort set ingen småfugle var i området.
 
På turene i baglandet så vi bl.a. lille sejler, hvidhovedet and, marmorand, kamblishøne, 4-6 blå glenter, blådrosler og rødhøns og en enkelt spansk kejserørn. Vi fandt desværre ikke bulbul eller eremitibis i år.
 
Alt i alt 132 arter, hvilket nok må siges at være i den lave ende på denne årstid.
 
Tak til alle deltagere for en fantastisk tur med højt humør og engagement, Arne og Morten