Bulgarien og Grækenland 22. april - 6. maj 2019 (15 dage)

Pris: 
I delt dobbeltværelse: kr. 14.700 / depositum kr. 2.800 / plads til 15 deltagere. Obs! Kun få enkeltværelser (tillæg kr. 1000)

Klik her for at se det detaillerede program

Tag med på en spændende forårstur til Bulgarien og det nordlige Grækenland med et meget stort udpluk af fuglearter fra hele Europa. Turen bliver en gentagelse af den meget udbytterige tur i foråret 2013, hvor vi så ikke mindre end 236 arter. Turen lægges i samme forårsperiode 22. april til 6. maj 2019.

Vores samarbejdpartner bliver igen Explorer_2000 som DOF Travel har benyttet til mange udbytterige ture i regionen.

Lokalguide bliver Mitko Petrakiev som er en yderst erfaren tour guide og som har arbejdet som guide for Explorer_2000 i snart 20 år. Mitko har ledet mange både fugle- og andre naturture i Grækenland, bl.a. sommerfugle. Han har et detaljeret kendskab til alle de bedste lokaliteter i Bulgarien og ikke mindst i Grækenland. Han taler udmærket engelsk. Det er Mitko, der har sammensat vores spændende 15-dages program.

Turen vil føre os igennem de bedste fugle- og naturlokaliteter i det sydlige Bulgarien og det nordlige Grækenland. Vi rejser gennem områderne på et tidspunkt, der er helt optimalt for fugle- og naturoplevelser. Vi vil opleve standfugle, sommergæster samt mange trækfugle, der fouragerer her under trækket mod nordligere ynglesteder, hvor de benytter sig af nogle af Europas største og bedste naturområder på deres vej: laguner, floder, floddeltaer, skove og bjerge med mere. Naturen i denne del af Europa er virkelig en oplevelse.

Mitko skriver i sit oplæg til turprogrammet: "Turen er planlagt for at give os det bedst mulige udbytte af Bulgariens og Grækenlands rige fugleliv".

Vi lægger ud i de spektakulære Rhodopi Mountains i det sydlige Bulgarien, hvor vi primært koncentrerer os om skov- og bjergfugle og ikke mindst Murløber, der her yngler med 2-3 par. Herefter bevæger vi os ned mod de kystnære laguner Nestos- og Evros-deltaerne, der er udløb for de aller største floder på Balkan. Områderne er hvile-opholdssted for de fleste af de millioner af trækfugle, der på denne tid af året sidst i april / starten af maj måned bevæger sig nordpå til ynglepladserne på vore breddegrader. Senere på turen besøger vi Rhodopi Mountains på begge sider af grænsen mellem Bulgarien og Grækenland, hvor der registreret 36 arter rovfugle.

Ruten er oprettet på et Google Map - som kan ses her.

Et lille udpluk af de mange for os spændende arter er: Krøltoppet Pelikan og Almindelig (Hvid) Pelikan i fuld yngledragt (ses tæt på, en lækkerbidsken for fotograferne), mange rovfuglarter som f. eks. Munkegrib, Gåsegrib og Ådselgrib, Kongeørn, Kejserørn, Balkanhøg, Lille Tårnfalk, Murløber (2-3 par), Rosenstær, Stenspurv, Vestlig Klippespætmejse, Olivensanger, Masketornskade, Sporevibe samt mange andre vadefuglearter, måger og terner, der raster under forårstrækket mod nord. Se iøvrigt DOF Travel-rapporten fra 2013.

Dagsprogrammet (inkl. hotelnavne og internetadresser (websites)) er udarbejdet af vor lokalguide Mitko Petrakiev og oversat til dansk af DOF Travel. Klik her for at se det detaljerede program

Indkvartering
Vi bor på pæne og rene hoteller, der generelt er af god standard. OBS! Der kun meget få enkeltværelser til rådighed.

Frokost
Vi planlægger, at frokosten indtages som picnic fra bussen i felten. Vi udnytter dagen i dejlige omgivelser, og skal derfor ikke spilde tid på transport til/fra frokostrestauranter.

Aktivitetsniveau
Vi planlægger at stå tidligt op, så vi kan udnytte den bedste tid på døgnet til fugleobs, nemlig morgenen. Herved kan vi bedre tillade os lidt afslapning om eftermiddagen, specielt hvis det er varmt.

Turens pris
Turens pris bliver ca. 14.000 kr., som omfatter al transport, hoteller med fuldpension, lokalguide, drikkepenge og DOF Travel service. Det fås ikke billigere for 15 dage ”med det hele”!!!

Tilmelding
Tilmelding sker via hjemmesiden ved at indbetale depositum kr. 2.800 til DOF Travel. Endelig pris og dermed restbeløb vil blive opkrævet 4 måneder før turens start. Der er max. plads til 16 deltagere.

Forsikring
Inden du rejser til udlandet skal du altid undersøge, om du i tilstrækkelig grad er dækket af en forsikring. En rejseforsikring for hjemtransport eventuelt sygeledsagelse/tilkaldelse og hjemkaldelse anbefales på det kraftigste, da det er meget dyrt at komme på privathospital i landet og blive transporteret hjem, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Afbestillingsregler
Se reglerne herfor på DOF Travels hjemmeside www.doftravel.dk eller ring til Tirsdagsvagten. Vi beder jer være opmærksom herpå, så der ikke opstår overraskelser.

For- og eftermøde
Der vil blive afholdt såvel for- som eftermøde.

Vaccinationer
Rejser til Bulgarien og Grækenland kræver ingen særlige vaccinationer. Kontakt eventuelt egen læge eller Statens Seruminstitut.

Teknisk arrangør
Landarrangementet bliver arrangeret af vores sædvanlige bulgarske selskab, Explorer 2000 Ltd. Som lokalguide vil Mitko Petrakiev, som er en yderst erfaren tour guide og som har arbejdet som guide for vores lokalarrangør Explorer 2000 i snart 20 år, stå os bi med såvel fugle- som kulturel guidning, ligesom Mitko vil forestå det praktiske arrangement.

 

Bookingstatus: 
_