Endagsture

Nedenstående ture kræver ikke tilmelding, og de er gratis, med mindre andet er angivet. Man møder blot frem som angivet. Deltagelse på DOF Travels endagsture (inkl. busture og Saltholm-ture) kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Det kan anbefales, at du opdaterer denne side i din browser, så du er sikker på at have de seneste ændringer og tilføjelser.

Sømosen - tirsdag 30/4 2019 Kl.9 - 12. Ballerup Kommune. Mødested: P-pladsen ved Skovlunde Station. Turen slutter samme sted. Sømosen er en spændende lille lokalitet, der kan byde på mange forskellige småfugle, lappedykkere, ænder, måger og evt. vadefugle.
Turleder: Erik Agertoft (3024 1772)

Kystagerparken tirsdag 7/5 kl. 9 – 11. Mødested P-pladsen Åmarken Station.
Mulighed for flere forskellige sangfugle, nattergale og i Kalveboderne andefugle og lappedykkere.
Turleder: John Speich (2041 9658)

Bolund tirsdag 14/5 kl. 9 -ca.12. Mødested: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej.
Koordinater: 55.700078, 12.109616
På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke.
Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord. Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på.
Der kan være sumpet.
Turleder: Arne Volf (2163 7567)

Nattergaletur! Amager Fælled søndag 19/5 kl. 4 - 6.30
Mødested: DR Byen Metro Station.
På denne morgentur vil vi opleve en ny dag tage form, og fuglene begynder at synge en efter en for til sidst at ende med det helt store fuglekor. Ud over de mange nattergale, lytter vi efter kærsanger, havesanger, tornsanger, sanglærke, gøg samt alle de andre. Med lidt held græshoppesanger, rørhøg, rovterne og paukende rørdrum. Flere stop undervejs for at lære, lytte og nyde sangfuglene.
Turleder: Nikolaj Noel Christensen.

Krogebjergparken, Damhusengen og Damhussøen - Storbyens åndehuller - tirsdag 21/5 kl. 8:30 - 12. Københavns Kommune.
Mødested: Slotsherrensvej ved Islev Station. Turen slutter samme sted. Vi skal bl.a. lære småfuglenes (mejser, sangere m.m.) stemmer at kende og kigge efter rastende trækfugle som fx fluesnappere.
Turleder: Erik Agertoft (3024 1772)

Eskilsø søndag 26/5 kl. 9 – ca. 13. Mødested: For enden af Skovvejen ved Sønderby Østskov. Koordinater: 55.734587, 12.064612
Eskilsø er med sine ca. 128 hektar (139 ha inkl. de nærmeste småholme) den største af øerne i Roskilde Fjord. Den er utrolig smuk, med en fin varieret natur. Der er hverken bro eller færgeforbindelse til øen, så for at kunne vandre ad sporene på Eskilsø, er man nødt til at sejle til den lille jollehavn på øens vestside, der er eneste lovlige adgang til øen. Maiken, der bor på øen, sejler os over. Vi går en tur rundt på de afmærkede spor, hvor vi dvæler et øjeblik ved klosterkirkeruinen og holder kaffepause ved Rørmosen, hvor der som regel er godt med småfugle, ænder og vadefugle. Med lidt held Havørn eller Vandrefalk.
Max 16 deltagere. ca. 50 kr. pr. pers.
Ring til Arne senest d. 1/5 for tilmelding.
Turleder: Arne Volf (2163 7567)

Vestamager CYKELTUR lørdag 1/6 kl. 9 – 13. Mødested: Metrostation Vestamager.
På denne tur mulighed for vadefugle, andefugle, sangfugle samt skægmejse, havørn rørhøg og med lidt held vandrefalk.
Turleder: Jesper Sonne (2633 0554)

Ølsemagle Revle søndag 2/6 kl. 8 -11. Mødested: P-pladsen ved kiosken på dæmningen. Fokus på vadefugle, andefugle og rovfugle.
Turleder: Mikkel Holck (2617 3763)

Natravnetur til Asserbo Plantage onsdag 12/6 kl. 20 – ca. 23.30. Mødested: Den store P-plads ved kysten øst for Melby Overdrev. Koordinater 56.024912, 11.999760.
Vi skal lytte og kikke efter Natravn, men først går vi en tur i skoven eller på overdrevet og hører naturen gå til ro.
Turleder: Arne Volf (2163 7567)

Natravnetur til Asserbo Plantage torsdag 13/6 kl. 20 – ca. 23.30. Mødested: Den store P-plads ved kysten øst for Melby Overdrev. Koordinater 56.024912, 11.999760.
Vi skal lytte og kikke efter Natravn, men først går vi en tur i skoven eller på overdrevet og hører naturen gå til ro.
Turleder: Arne Volf (2163 7567)

Tejsttur til Sejerø lørdag 15/6 kl. 7.20. Mødested: Havnsø Havn.
Koordinater: 55.753321, 11.325911
Tejsten yngler på Sejerø og man kan se ynglekolonierne uden at forstyrre fuglene, hvilket vi vil gøre på denne tur. Hans og Birgit, der har ringmærket Tejster på øen i mere end 30 år, modtager os på havnen og vil være vores guider dagen igennem. De har et fantastik kendskab til øen og vil vise os, hvad der ellers er af fugle og spændende planter på denne smukke ø.
Vi mødes på Havnsø Havn og fordeler os i max. fem biler, så derfor ring til turlederen og tilmeld dig inden d. 1. maj. Husk mad og drikke, og penge til færgen ca. 250 kr. pr. deltager. Vi tager færgen hjem kl. 15.15.
Turleder: Arne Volf. (2163 7567)

Rungstedlund fuglereservat søndag 16/6 kl. 10.00 - 11.30.
Mødested på gårdspladsen ved Karen Blixen museet på Rungsted Strandvej 111.
Vi går i det renoverede fuglereservat, hvor vi lytter til og ser efter de mange sangfugle. Ved kysten mulighed for ande- og mågefugle.
Turledere: Bent Jürgensen og Arne Volf. (2163 7567)

Utterslev Mose og Gyngemosen - Storbyens åndehuller tirsdag 18/6 kl. 8. - 12 København Kommune. Mødested: Hareskovvej ved Mosesvinget. Turen slutter samme sted. Vi vil lytte til fuglesang fra rørskoven, på enge og i krat. Vi satser på en nattergal. Turleder: Erik Agertoft (3024 1772)