Endagsture

Nedenstående ture kræver ikke tilmelding, og de er gratis, med mindre andet er angivet. Man møder blot frem som angivet. Deltagelse på DOF Travels endagsture (inkl. busture og Saltholm-ture) kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Amager Fælled (Storbyens åndehuller) søn 30/4 kl. 10-12.30. Mødested: DR Byen Metrostation. Mens vi stadig venter på det helt store rykind af sangfugle fra Afrika, skal vi en tur rundt om Grønjordssøen, og nyde de sangfugle, der ér ankommet. Som Gransanger, Løvsanger, Gærdesanger, Munk og Rørsanger. Måske Rørhøg, Vandrikse og trækkende rovfugle. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Krogebjergparken, Damhusengen og Damhussøen (Storbyens åndehuller) tir 9/5 kl. 8 - 11:30. Mødested: Slotsherrensvej ved Islev Station. Turen slutter ved Flintholm Station. Vi skal bl.a. lære småfuglenes (mejser, sangere m.m.) stemmer at kende og kigge lidt på fuglenes yngleadfærd. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772).

Tog og fugle, Otto Busses Vej tir 9/5 kl. 20-22 (Storbyens åndehuller). Mødested: Hjørnet, Enghavevej/Ingerslevsgade. Vi går en aftentur omkring den gule landsby og togværkstederne på Otto Busses Vej. Mens vi nyder en forårsaften med syngende Gransanger, Jernspurv, Munk, Rødstjert, Gærdesanger og meget mere. Måske Tornsanger og Husrødstjert. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Solbjerg Engsø fre 12/5 kl. 9-12.Mødested: P-pladsen på Solbjerggårdsvej ved søens nordende. Vi ser på søens andefugle og lappedykkere, og i skoven ser vi efter Ravn og Sortspætte, med lidt held Havørn, Rød glente og Duehøg. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).

Kagsmosen (Storbyens åndehuller) tir 16/5 kl. 19-21. Mødested: Islevhusvej ved Husum Station. Turen slutter samme sted. Vi skal bl.a. lære småfuglenes (mejser, sangere m.m.) stemmer at kende, mens de går til ro. Og så prøver vi lige at spotte nogle af mosens flagermus. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772).

Bolund Holm tir 16/5 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej.

På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot kig over Roskilde Fjord.

Vi går Bolund rundt og ser, hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Den gamle losseplads på Amager. Onsdag d. 17/5 kl. 19.30-22.00 (Storbyens åndehuller). Mødested: Parkeringspladsen Artellerivej/Vejlands Alle (bus 4A, 250S). I gamle dage var der buldozere og mågeskrig! I dag er der fuglesang og flot udsigt. Vi går en aftentur og nyder udsigt og fuglesang fra toppen af den gamle losseplads. Mulighed for Løvsanger, Tornsanger, Havesanger, Munk og Rødstjert. Måske terner, rovfugle og Nattergal. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Kongelunden lør 20/5 9-12. Mødested: Parkeringspladsen/busstoppestedet midt i skoven (bus 33). Vi mødes på denne tur af det helt store fuglekor, Kongelunden er så kendt for. Vi går en tur rundt i skoven og måske en lille tur ud på strandengen mod vest. Flere stop undervejs for at lære, lytte og nyde fuglene. God mulighed for Sangdrossel, Skovsanger, Gulbug og måske Pirol. Turleder: Hans Harrestrup Andersen (tlf. 2464 7339).

Ølsemagle Revle lør 20/5 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen ved Kiosken på dæmningen. Vadefugle, andefugle, måger og terner. Måske trækkende hvepsevåger. Turleder: Mikkel Holck (tlf. 2617 3763).

Nattergaletur på Amager Fælled søn 21/5 kl. 4.00-6.30 (Storbyens åndehuller). Mødested: DR Byen Metrostation. På denne morgentur skal vi opleve en ny dag tage form, hvor fuglene begynder at synge én efter én, for at ende i det helt store fuglekor. Ud over de mange Nattergale, lytter vi efter Kærsanger, Havesanger, Tornsanger, Sanglærke og alle de andre. Med lidt held Græshoppesanger, Rørhøg og paukende Rørdrum. Flere stop undervejs for at lære, lytte og nyde sangfuglene. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Aftentur i Kongelunden ons 7/6 kl. 20-22.30. Mødested: Parkeringspladsen, busstoppestedet ved Skovvej/Collins Alle, midt i skoven (bus 33). Vi mødes på denne tur af det helt store fuglekor, Kongelunden er så kendt for. Vi går en tur rundt i skoven og måske en lille tur ud på strandengen mod vest. Flere stop undervejs for at lære, lytte og nyde fuglene. God mulighed for Rødhals, Gærdesmutte, Bogfinke, Havesanger, Munk, Stor flagspætte og Tornsanger. Måske Gulspurv, Sangdrossel, Gulbug, Skovsanger og Skovsneppe. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Kystagerparken tirs 13/6 kl. 8 - 10. Mødested: P-pladsen bag Åmarken Station. Der vil stadig være gang i sangfuglene, og de Toppede lappedykkere har fået unger. Udover Nattergal har vi mulighed for at høre sangere som Gran- og Løvsanger, Tornsanger, Munk, Havesanger, Rørsanger, Kærsanger og måske Gulbug. Turleder: John Speich (tlf. 2041 9658).

Tisvilde Hegn ons 14/6 kl. 20-22.30. Mødested: Den store P-plads ved kysten øst for Melby Overdrev. Koordinater: 56.024912, 11.999760. Vi skal lytte og kikke efter Natravn, men først går vi en tur i skoven eller på overdrevet og hører naturen gå til ro. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Tisvilde Hegn tors 15/6 kl. 20-22.30. Mødested: Den store P-plads ved kysten øst for Melby Overdrev. Koordinater: 56.024912, 11.999760. Vi skal lytte og kikke efter Natravn, men først går vi en tur i skoven eller på overdrevet og hører naturen gå til ro. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Tejsttur til Sejerø lør 17/6 kl. 7.30 (småtur i privatbiler). Mødested: Havnsø Havn. Tejsten yngler på Sejerø, og man kan se ynglekolonierne uden at forstyrre fuglene: Det vil vi gøre på denne tur. Hans og Birgit, som har ringmærket Tejster på øen i mere end 30 år modtager os på havnen og vil være vores guider dagen igennem. De har et fantastik kendskab til øen og vil vise os, hvad der ellers er af fugle og spændende planter på denne smukke ø. Vi mødes i Havnsø Havn og fordeler os i max. fem biler, så derfor ring til turlederen og tilmeld dig inden d. 17. maj. Husk mad og drikke, og penge til færgen, ca. 250 kr. pr. deltager. Vi tager færgen hjem kl. 15.15. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Vestamager søn 18/6 kl. 9-13 (cykeltur). Mødested: Vestamager Metrostation. På vejen over Vestamager mange småfugle på engene og i krattene, måske hører vi Græshoppesanger. Ved Klydesøen vadefugle, hejrer, andefugle og måske ynglende Rørhøg. Turleder: Jan Nielsen (tlf. 4058 2446).

Utterslev Mose (Storbyens åndehuller) tir 20/6 kl. 8 - 12. Mødested: Hareskovvej ved Mosesvinget. Turen slutter samme sted. Hvis det er rigtigt, at fuglesangen forstummer lige efter Sankt Hans, så er det jo ved at være sidste udkald. Men lige nu er alle vore ynglefugle på plads, så vi prøver at lære korets mange stemmer at kende. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772).

Bolund Holm tir 18/7 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej.

På Roskilde Fjords østlige kyst finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot kig over Roskilde Fjord.

Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Stevns Klint søn 23/7 kl 9-13. Mødested: P-pladsen ved Mandehoved. Vi ser hvad der rører sig i krat og over havet, og forhåbentlig ser vi også de lokale Vandrefalke, der nu bør have unger på vingerne. Turleder: Mikkel Holck (tlf. 2617 3763).

Ølsemagle Revle søn 30/7 kl. 9-13. Mødested: P-pladsen ved kiosken på dæmningen. Fokus på vadefugle, andefugle og rovfugle. Måske den første Fiskeørn.Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).

Hareskovene fre 4/8 kl. 20-22.30. Mødested: Ved Ballerup Planteskole, Skovvej 201, 2750 Ballerup. Koordinater: 55.756005, 12.372390. Der er P-pladser på langs ad Skovvej i begge sider. Vi skal se og høre flagermus, men den første times tid vil vi opleve skoven gå til ro. Med lidt held ser vi Skovsneppe flyve sin rute over skoven hvor den ”pister og knorter”. Efter solnedgang ser og lytter vi så efter flagermus. Vi har Steen Kryger fra Hareskovby med os. Han er rigtig god til både fugle og flagermus. Med sin detektor kan han ikke bare høre, når der er flagermus på vej, han kan også fortælle os, hvilken af de fem arter der ses i Hareskovene, det er. Ved regnvejr er der ingen aktivitet hos flagermusene. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Borreby Mose søn 6/8 kl. 6-12 (småtur i privatbiler). Mødested: Ballerup Station. Der er mange ænder, gæs og vadefugle samt mulighed for Rørhøg og måske træk af Hvepsevåge samt Skægmejse i rørskoven. Turen er på delebasis mht. benzin. Ring til turleder for ledig plads i bil eller manglende plads i bil. Turleder: Morten Rasmussen (tlf.4037 6742).

Naturstien mellem Veksø og Smørum søn 13/8 kl. 9-12.30. Mødested: P-pladsen ved Veksø St. på sydsiden. Vi går en tur ud over de store eng- og markområder ved Værebro Å og ser hvad der rører sig. Med lidt held ser vi Vandrefalk eller Duehøg. Vandtæt fodtøj. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Ølsemagle Revle lør 19/8 kl. 9-13. Mødested: P-pladsen ved kiosken på dæmningen. Mulighed for flere arter af vadefugle, terner og med lidt held kjover. I strandsøerne andefugle. Turleder: Frands E Jensen (tlf. 2275 4064).

Falsterbo (Skåne) søn 27/8 kl. 8 (småtur i privatbiler). Mødested: Åmarken Station. På dette fantastiske træksted kan vi forvente trækkende rovfugle som Hvepsevåger, Fiskeørne, Rørhøge, Vandrefalke, Havørne samt med lidt held en af de sjældnere ørne. Der vil være mange Gule vipstjerter og Skovpibere blandt småfuglene. Ved svigtende træk besøges de nærmeste søområder. Turen er på delebasis mht. broafgift og benzin.

Ring til turleder for ledig plads i bil eller manglende plads i bil. Husk at medbringe billed-id. Turleder: Hans Harrestrup Andersen (tlf. 2464 7339).