Endagsture

Nedenstående ture kræver ikke tilmelding, og de er gratis, med mindre andet er angivet. Man møder blot frem som angivet. Deltagelse på DOF Travels endagsture (inkl. busture og Saltholm-ture) kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Sydhavnen og Amager Fælled (Storbyens åndehuller) søn 22/10 kl. 10.00-12.30.
Mødested: Busstoppested Sluseholmen (Sjællandsbroen) (bus 4A & 34) Slut: DR Byen Metro Station. I og omkring Sydhavnen ser vi efter ænder, lappedykkere og småfugle; med mulighed for stillits, sjagger og silkehale. Herefter går turen tværs over fælleden hvor vi ser efter sanglærker, drosler, rovfugle og flokke af kragefugle. Rammer vi dagen kan vi se både fjeldvåge og blå kærhøg. Sidst på turen kommer vi forbi Grønjordssøen, med ænder, gæs, lappedykkere og vandhøns. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Vestamager og Klydeøen søn 22/10 kl. 10-13. Mødested: For enden af Frieslandsvej hvorfra vi går en tur om Hejresøen og ud til Klydesøen . Mulighed for sent træk af rovfugle og ellers vil der være muligheder for rastende ænder, gæs, småfugle og vadere. Turleder: Ingelise Aarøe Petersen (tlf. 2681 3705).

Utterslev Mose og Kirkemosen (Storbyens åndehuller) tir 24/10 kl. 8-12. Mødested: Hareskovvej ved Mosesvinget. Turen slutter samme sted. Vi tjekker Kirkemosen, Utterslev Mose fra tårnet i del I og slutter med en tur rundt om Del II, mens vi kigger efter ænder, lappedykkere, drosler og andre småfugle. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772)

Kystagerparken tors 2/11 kl. 10 - 12. Mødested: P-pladsen Åmarken station. Andefugle i Kalveboderne og forskellige småfugle som kernebider, gråsiskener mm i parken. Evt. sent rovfugle og småfugletræk. Turleder: John Speich (tlf. 20419658).

Bolund tirsdag 7/11 kl 9-12 Møde: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej. 

På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord. Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Turleder Arne Volf (tlf 21637567)

Utterslev Mose søn 12/11 9-12. Mødested: Brønshøj Kirkevej/Pilesvinget. På turen rundt om mosen kigger vi efter gæs, ænder, skalleslugere, småfugle og skovhornugler. Turleder: Vicky Knudsen tlf. 6029 6986.

Kagsmosen (Storbyens åndehuller) tir 14/11 kl. 8.30-10.30. Mødested: Islevhusvej ved Husum Station. Turen slutter samme sted. Det er igen tid for vinterfugle som vindrosler, sjaggere, grønsisken, gråsisken m.fl. Og så er isfuglen måske på plads igen? Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772)

Store Vejleåens udløb lør 18/11 kl. 10-12. Mødested: Busstoppested/P-pladsen ved Roklubben, stop før Museet Arken. Vi ser efter rastende andefugle og sene vadere, i rørskoven måske skægmejse. Mulighed for rovfugle. Turleder: Flemming Christensen (tlf. 3649 3257).

Kystagerparken, Sydhavnstippen og Sydhavnen (Storbyens åndehuller) søn 19/11 kl. 10-12.30. Mødested: Åmarken Station. Slut: Sjællandsbroen ved busstoppested, Sluseholmen (Bus 4A & 34). På vandet ser vi efter ænder, lappedykkere og Skalleslugere, i træer og buske forskellige småfugle. God mulighed for pibeand, hvinand, stillits, silkehale, rovfugle og måske lille skallesluger. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Sydhavnstippen (Tema, Storbyens åndehuller) søndag 3/12 kl  9-12. Mødested: Fragtvej ved Stark Trælast. Vi går en tur på Tippen og langs kysten og ser hvad årstiden kan byde på af småfugle, vandfugle og måger. Turleder Arne Volf (tlf 21637567)

Krogebjergparken, Damhusengen og Damhussøen (Storbyens åndehuller) tir 5/12 kl. 8.30-12. Mødested: Slotsherrensvej ved Islev Station. Turen slutter ved Flintholm Station. Vi kigger efter småfugle som mejser, spætter, drosler samt gæs, ænder og måger. Måske også silkehale og kernebider. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772).

Ishøj Strandpark lør 9/12 kl. 10-12.30. Mødested: Busstoppestedet ved museet Arken. I strandsøerne andefugle og på kysten måske bjergirisk, snespurv og overvintrende vadere. I rørskoven mulighed for skægmejse. Er der ikke nok der rør sig her, går vi til engen ved Store Vejleå, hvor der ofte raster mange gæs. Turleder: Flemming Christensen (tlf. 3649 3257).

Utterslev Mose søn 10/12 9-12 Mødested: Brønshøj Kirkevej/ Pilesvinget. Vi kigger på de fugle der raster i mosen om vinteren, hvilket især vil være store antal af ænder og svaner. Måske dukker der noget overraskende op. Turleder: Vicky Knudsen (tlf. 6029 6986).

Zoologisk Have – lørdag den 23/12 kl. 10 til ca. 13. Mødested: Foran Zoos Hovedindgang, Roskildevej 32, Frederiksberg. Målsætningen med turen er at se på Havens fugle, både dem i og udenfor burene. Udover at se på fuglene vil der også blive orienteret om fuglenes situation i deres naturlige levesteder med oplysninger om international fuglebeskyttelse og konkrete initiativer til beskyttelse af fugle med særlig fokus på problemstillinger i troperne. Det anbefales at medbringe kikkert. Bemærk, at du skal selv betale indgangen til Zoo, som p.t. er 180 kr. pr. person for voksne. Man er selvfølgelig velkommen til at blive i Zoo indtil lukketid. Turleder: Stig Jensen.

Damhussøen tir 26/12 kl.10-12. Mødested: Hjørnet ved Damhuskroen. Er søen isfri ses mange rastende andefugle og måger. I de tilstødende haver småfugle. På Damhusengen ses blandt de mange kragefugle måske overvintrende stære. Turleder: Morten Leisvig (tlf. 3649 7911).