Endagsture

Nedenstående ture kræver ikke tilmelding, og de er gratis, med mindre andet er angivet. Man møder blot frem som angivet. Deltagelse på DOF Travels endagsture (inkl. busture og Saltholm-ture) kræver ikke nogen forkundskaber. Turene er egnede for såvel begyndere som de lidt mere fuglekyndige. Det anbefales at medbringe en kikkert.

Amager Fælled (Storbyens åndehuller) søn 29/4 kl. 10-12.30. Mødested: DR Byen Metro Station. Mens vi stadig venter på det helt store ryk af sangfugle fra Afrika, skal vi en tur rundt om Grønjordssøen, og nyde de sangfugle der ér ankommet. Som gransanger, løvsanger, gærdesanger, munk og rørsanger. Måske rørhøg, vandrikse, rovterne og trækkende rovfugle. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Vestamager søn 6/5 kl. 8-11. Mødested: Indgangen for enden af Frieslandsvej. Vi går en tur og ser hvordan der er gang i fuglelivet både på vandet og i buskene omkring Hejresøen og ved Klydesøen. Mange småfugle, vadere og vandfugle kan forventes. Turleder: Ingelise Aarøe Petersen (tlf. 2681 3705).

Orø i Isefjorden søn 13/5 kl 9-13. Mødested: Hammerbakke Havn, P-pladsen ved trækfærgen (koordinater 55.755544, 11.848287). Vi fordeler os i så få biler som muligt og sejler med trækfærgen til Orø, som vi vil bruge nogle timer på at ”udforske” især er der mange fine stenede lavvandede kyster, hvor vi kan forvente pænt med ænder og vadere, småfugle i krattene, og måske stryger der en Havørn forbi eller den lokale Vandrefalk fra Kyndbyværket. Husk penge til færgen (under 100 kr.) vi slutter senest kl. 13. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 756).

Krogebjergparken, Damhusengen og Damhussøen (Storbyens åndehuller) tir 15/5 9-12. Mødested: Slotsherrensvej ved Islev Station. Turen slutter samme sted. Vi skal bl.a. lære småfuglenes (mejser, sangere m.m.) stemmer at kende og kigge efter rastende trækfugle som fx fluesnappere. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772).

På Amager Fælled (Storbyens åndehuller - Nattergaletur!) søn 20/5 kl. 04-06.30. Mødested: DR Byen Metro Station. På denne morgentur skal vi opleve en ny dag tage form, hvor fuglene begynder at synge en efter en, for at ende i det helt store fuglekor. Ud over de mange nattergale, lytter vi efter kærsanger, havesanger, tornsanger, sanglærke og alle de andre. Med lidt held græshoppesanger, rørhøg, rovterne og paukende rørdrum. Flere stop undervejs for at lære, lytte og nyde sangfuglene. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Rungstedlund have og fuglereservat søn 27/5 kl. 10-11.30. Mødested: Gårdspladen Rungsted Strandvej 111. Vi går i det renoverede fuglereservat hvor vi lytter til og ser efter de mange sangfugle. Ved kysten mulighed for ande- og mågefugle. Turleder: Bent M Jürgensen.

Bolund Holm tir 29/5 kl. 9-12.Mødested: P-pladsen på A6 over for Lille Valbyvej. På Roskilde Fjords østlige kyst, finder du halvøen Bolund med Bolundstenen, der er et levn fra istiden. Om Bolundstenen fortælles det, at den blev kastet af en troldkælling imod Roskilde Domkirke. Den nåede dog ikke så langt og kan i dag ses på Lille Valby Enge. Engene er et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Den fredede og særprægede halvø Bolund ligger som et markant landemærke med et smalt drag ind mod kysten. Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej går turen til halvøen over en fredet strandeng. På både halvøen og strandengen finder du spændende planter, og der er ofte mange fugle i området. Fra toppen af halvøen har du et flot udkig over Roskilde Fjord.
Vi går Bolund rundt, og ser hvad årstiden kan byde på. Der kan være sumpet. Turleder:
Arne Volf.

Utterslev Mose og Gyngemosen (Storbyens åndehuller) tir 29/5 8-12. Mødested: Hareskovvej ved Mosesvinget. Turen slutter samme sted. Vi skal lytte til fuglesang fra rørskoven, på enge og i krat. Vi satser på en nattergal. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772)

Aftentur i Kongelunden mandag 4/6 kl. 20-22.30.
Mødested: Parkeringspladsen/busstoppestedet ved Skovvej/Collins Alle, midt i skoven (bus 33). Vi mødes på denne tur af det helt store fuglekor, Kongelunden er så kendt for. Vi går en tur rundt i skoven og måske en lille tur ud på strandengen mod vest. Flere stop undervejs for at lære, lytte og nyde fuglene. God mulighed for rødhals, gærdesmutte, bogfinke, havesanger, munk, stor flagspætte og tornsanger. Måske sangdrossel, gulbug, skovsanger, pirol og skovsneppe. Turleder: Troels M. Krogh (tlf. 3020 9117).

Vestamager lør 9/6 kl. 9-13 (cykeltur). Mødested: Vestamager Metrostation. På vejen over Vestamager mange småfugle på engene og i krattene, måske hører vi græshoppesanger. Ved Klydesøen vadefugle, hejrer, andefugle og måske ynglende rørhøg.Turleder: Mikkel Holck (tlf. 2617 3763).

Gundsømagle Sø tir. 12/6 kl. 9-13. Mødested: Parkeringspladsen i Østrup. Turen slutter samme sted. Mulighed for Natugle, Rørdrum, skovens og engens syngende fugle, herunder nattergal samt, skægmejser, viber m.m. Turleder: Erik Agertoft (tlf. 3024 1772)

Tisvilde Hegn ons 13/6 kl. 20-23.30. Mødested: Den store P-plads ved kysten øst for Melby Overdrev. Koordinater: 56.024912, 11.999760. Vi skal lytte og kikke efter Natravn, men først går vi en tur i skoven eller på overdrevet og høre naturen gå til ro. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Tisvilde Hegn tor 14/6 kl. 20-23.30. Mødested: Den store P-plads ved kysten øst for Melby Overdrev. Koordinater: 56.024912, 11.999760. Vi skal lytte og kikke efter Natravn, men først går vi en tur i skoven eller på overdrevet og høre naturen gå til ro. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Solbjerg Engsø lør 16/6 kl. 9-12. Mødested: P-pladsen ved søens nordende på Solbjerggårdsvej. Vi ser på søens andefugle og lappedykkere, og i skoven ser vi efter ravn og sortspætte; med lidt held havørn og duehøg. Turleder: Frands Jensen (tlf. 2275 4064).

Tejst tur til Sejerø lør 16/6 kl. 7.20-15.15 (fra Sejerø). Mødested: Havnsø Havn. Tejsten yngler på Sejerø og man kan se ynglekolonierne uden at forstyrre fuglene, det vil vi gøre på denne tur. Hans og Birgit, som har ringmærket Tejster på øen i mere end 30 år modtager os på havnen og vil være vores guider dagen igennem. De har et fantastik kendskab til øen og vil vise os, hvad der ellers er af fugle og spændende planter på denne smukke ø. Vi mødes på Havnsø Havn og fordeler os i max. fem biler, så derfor ring til turlederen og tilmeld dig inden d. 3. maj. Husk mad og drikke, og penge til færgen ca. 250 kr. pr. deltager. Turleder: Arne Volf (tlf. 2163 7567).

Stauning Ø søn 17/6 kl. 8-12. Mødested: P-pladsen i skoven. Sangfugle og andre småfugle i skoven og ved stranden andefugle, vadefugle og måger. Turleder: Frands Jensen (tlf. 2245 4064).