Bustur til NØ-Skåne (tranetur) lørdag 6. april 2019

Afgang fra Sjælør Station kl. 7.

Tranerne er begyndt at raste i det nordøstlige Skåne i større antal (op til 4000). Vi vil besøge disse områder og håber på at opleve tranedansen. Efter dette besøges nogle af de fine raste-områder i nærheden f.eks. Hammarsjön og Østersøkysten ved Rävlunda Skytfelt samt den smukke dal i Degesberga. På disse lokaliteter har vi desuden mulighed for at se f.eks. vandstær, bjergvipstjert, rørdrum, de første fiskeørne, mange gæs og ænder samt havørn.

Bookingstatus: 
Udsolgt