Bustur til Møn – lørdag 17. juni 2023

Afgang Sjælør Station 7.15; opsamling Friheden Station 7.30

Vi vil besøge Stege Jordbassiner, Møns Klint og Nyord. Jordbassinerne huser i reglen en del andefugle og småfugle. På Klinten håber vi at se ynglende Vandrefalk, Rødtoppet Fuglekonge og Rødrygget Tornskade, og hvis vi er heldige desuden en eller flere af følgende: Lundsanger, Pirol, Karmindompap, Lille Fluesnapper. Der vil være adskillige gøgeurter i blomst, bl.a. på Mandemarke Bakker og Høvblege. Nyord er Fugleværnsfondens reservat, hvor der er ynglende engfugle såsom Stor Kobbersneppe og Klyde. Turen kan være let anstrengende.

Tilmelding sker ved at indbetale kr. 350 for voksne og kr. 100. for unge under 13 år via DOF Travels hjemmeside senest 10. juni.

Bookingstatus: 
Stadig ledige pladser
Pris: 
fra 100 kr.
kr.