Bustur til Hallands Väderö - Mandag 29. maj (2. pinsedag)

Mandag 29. maj (2. pinsedag)

Afgang fra Friheden Station kl. 6.45; opsamling på Sjælør Station kl. 7.00.

Vi kører til Sverige, så vi kan være i Torekov ved 9-tiden. Vi forventer at være tilbage på Friheden Station ved 19-tiden. 

Ud for Hallandsåsen ligger Kattegats sydligste klippeø, Hallands Väderö. Det er en sand perle af et naturreservat med urskov og skærgårdskyst. 

Vi starter med en times ekstra sejltur, nemlig en sæl- og alkefuglesafari fra Torekov til Vinga Skärr. Her kommer vi tæt på alkeklippen, hvor både Alke, Lomvier og Tejster yngler. Endvidere kan vi se ynglende Bramgæs, måger, terner og Skarver. Desuden har der de seneste år ynglet Topskarv på klipperne sydvest for øen. Ligeledes forventer vi at se de spættede sæler, som hviler sig på skærene. Der er gode muligheder for at fotografere. 

Efter sæl- og alkefuglesafarien bliver vi sat af i Sandhamn på Hallands Väderö ved 10.30-tiden.

På selve Hallands Väderö går vi gennem urskoven, hvor der yngler Huldue, Karmindompap, Gråsisken, fluesnappere og mange sangere. På klipperne langs stranden yngler bl.a. Sildemåge og Skærpiber. Derudover er øen også kendt for det flotte afgræsningslandskab med en interessant flora. Kl. 16 sejler vi tilbage til Torekov og kører hjem. Solide sko eller vandrestøvler anbefales. Terrænet ikke er plant på hele turen, og lidt småklipper skal forceres. Tag vandrestavene med, hvis I bruger sådanne.

Medbring mad og drikke til hele dagen.

Pris pr. deltager: 535 kr. Hurtig tilmelding tilrådes, da turen har begrænset deltagerantal og normalt bliver hurtigt overtegnet.

Bookingstatus: 
Udsolgt