AFLYST: Bustur til Skåne - Ørnetur lørdag den 15. januar 2022

TUREN ER AFLYST PGA. SKÆRPEDE INDREJSERESTRIKTIONER TIL SVERIGE.

Afgangfra Sjælør Station kl. 8.30. 

På denne Skånetur besøger vi de klassiske områder med mulighed for hav- og kongeørne, mange røde glenter, blå kærhøg, fjeldvåge og med lidt held vandrefalk og duehøg. I skoven sortspætte og grønspætte og på markerne mulighed for flere arter af rastende gæs.

Tilmelding sker ved at indbetale kr. 328 for voksne og kr. 100 for unge under 13 år via DOF Travels hjemmeside senest 20. december. 

 

Bookingstatus: 
Aflyst
Pris: 
fra 100 kr.
kr.